Rozwód a dzieci – rozwód Wrocław

Sprawy rozwodowe – także biorąc pod uwagę emocje – nigdy nie należą do łatwych. Orzeczenie rozwodu to jakby nie było koniec pewnego etapu w życia. Jeśli sprawie o rozwód towarzyszą kwestie dotyczące dzieci, np. te związane z odebraniem władzy rodzicielskiej czy ustalenia alimentów, sprawy dodatkowo się komplikują. Dlatego zwłaszcza wtedy warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który od lat prowadzi tego typu sprawy rozwodowe. 

Rozwód bez wątpienia jest trudnym czasem nie tylko dla rozwodzącej się pary, ale i dla dzieci, które pozostają pod jej opieką. Podczas rozprawy sądowej zostają orzekane kwestie nie tylko takie jak podział majątku wspólnego, ale także te dotyczące władzy rodzicielskiej czy alimentów. Dlatego gdy jedna ze stron składa pozew o rozwód, musi liczyć się z tym, że w postępowaniu rozwodowym duże znaczenie będzie miała kwestia dzieci. Warto więc, by adwokat od rozwodów w tej kwestii wykazywał się dużym doświadczeniem. Był specjalistą, który umożliwi sprawiedliwy podział majątku i będzie miał na względzie także dobro dzieci. Adwokat rozwodowy Wrocław to także rozwiązanie uwzględniające dobro dzieci przy ustalaniu opieki nad nimi w czasie rozwodu i po nim.

Rozwód – czym dokładnie jest

Rozwód to po prostu rozwiązanie związku małżeńskiego na żądanie jednego lub dwóch małżonków. Co ważne, rozwód może być przeprowadzony tylko sądownie i jest poprzedzony rozprawami sądowymi. Co podkreśla prawnik specjalizujący się w rozwodach Iwo Klisz z Wrocławia rozwiązanie małżeństwa wyrokiem sądu może nastąpić z wyłącznej winy żony lub męża, z winy obojga małżonków lub też bez orzekania o winie. Warto dodać, że kwestia orzekania o winie nie ma wpływu na podział wspólnego majątku. Wyjątkiem są tylko sytuacje, gdy przyczyną rozwodu były zachowania jednego ze współmałżonków, które przyczyniły się do uszczuplania majątku. Wtedy to sąd może orzec, że jedna strona małżeństwa, która w ten sposób jest winna rozpadu małżeństwa, może z tego powodu mieć większe obciążenia finansowe. Opcja: adwokat rozwód Wrocław to wybór, który tę kwestię pozwoli rozwiązać nie tylko sprawiedliwie, ale i mając na względzie dobro dziecka czy też dzieci.

Opieka nad dziećmi po sprawach rozwodowych

Warto też wiedzieć, jak podkreśla specjalista od rozwodów, adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Adwokackiej orzeczenie o winie nie ma jednoznacznego wpływu na to, jak sąd ustali władzę rodzicielską nad dzieckiem. Wyrok orzekający – kończący sprawy rozwodowe – to rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i kontaktów z dzieckiem obojga rodziców. W sprawach rozwodowych wyrokiem sądu orzekane jest też, koszty jakiej wysokości będę ponoszone przez każdego rodzica, jeśli chodzi o utrzymanie dziecka. Prawnik rozwodowy z Wrocławia wyjaśnia, że wraz z końcem pożycia małżeńskiego zakończonego rozwodem:

  • władza rodzicielska może być pozostawiona obojgu rodzicom,
  • władza rodzicielska może być ograniczona jednemu z rodziców,
  • może też nastąpić pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców – to najbardziej ekstremalna sytuacja,
  • władza rodzicielska w przypadku jednego lub obojga rodziców może być też zawieszona – w tym przypadku władza rodzicielska jest przywracana.

Adwokat Wrocław to wybór, który umożliwi zastosowanie jak najbardziej rozsądnego i w pełni uwzględniającego dobro dziecka rozwiązania. Prawnik rozwodowy znajdzie też najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o sposoby widywania się z dzieckiem rodzica, jeśli ta kwestia jest przedmiotem sporu między jego rodzicami.

Alimenty – jak wywalczyć

Postepowanie rozwodowe zakończone wyrokiem to także orzeczenie o wysokości alimentów. Adwokat rozwodowy Wrocław to również wywalczenie należnej kwoty, jeśli chodzi o alimenty. Gdy sąd orzeka rozwód i wysokość alimentów, bierze on pod uwagę tzw. usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe rodzica. Warto wiedzieć, ze nie są to aktualne zarobki rodzica, ale te, które mógłby on osiągać, gdyby w pełni wykorzystał swoje kwalifikacje. Warto pamiętać o tym, że alimenty płaci ten z rodziców, pod którego opieką dziecko nie znajduje się na co dzień. Istotne jest też to, że kwestia alimentów wygląda inaczej, gdy dwoje rodziców zdecyduje się po rozwodzie pełnić nad dzieckiem opiekę naprzemienną. Oznacza to, że na przykład dziecko przebywa naprzemiennie przez dwa tygodnie raz u mamy, a raz u taty. Tutaj często przy pertraktacjach pomocny jest adwokat. Rozwód dzięki temu zakończy się jasnymi ustaleniami – zapewni spokój i dziecku, i jego rodzicom.

Adwokat rozwód Wrocław – dlaczego warto skorzystać z pomocy

Rozwód Wrocław i specjalista od rozwodów z dużym doświadczeniem to przede wszystkim fachowe wsparcie i doradztwo we wszystkich rozwodowych kwestiach. Także w tej najbardziej delikatnej, którą jest dobro dzieci. Adwokat od rozwodów dzięki fachowemu podejściu pozwala też wywalczyć jak najlepsze warunki rozwodu – jest to możliwe dzięki dogłębnej znajomości wszelkich przepisów, a także niuansów prawa.

Rozwód we Wrocławiu to możliwość skorzystania z fachowej pomocy i wsparcia, które bez wątpienia ułatwią przejście przez ten nie najłatwiejszy czas w życiu. Dzięki czemu na sprawie rozwodowej wszystko przebiegnie gładko i bez budzących wątpliwości czy też niezadowolenie rozwiązań.


Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *